Aeracija vode i tretman otpadnih voda

aeration

Sanitaire

Sanitaire gold series membranski difuzori

Novi Sanitaire proizvod kojim je omogućena velika ušteda energije, povećanje efikasnosti unosa kiseonika, smanjenje gubitaka i jednostavna ugradnja.

Sanitaire coarse-bubble

Difuzori od nerđajućeg čelika, primenjuju se u zahtevnim aplikacijama u kojima se difuzija kiseonika postiže krupnijim mehurićima. Potapajući aeratori, koji usisavanjem vazduha iz okoline ostvaruju unos kiseonika i mešanje fluida u koji su potopljeni.

Sanitaire Silver Series II LP membranski, niskopritisni difuzori

Velika efikasnost, unos kiseonika u sistem postiže se finim mehurićima uz male gubitke.

Sanitaire Silver Series II membranski, difuzori

Najrasprostranjeniji membranski difuzori sa mehurićima., dimenzija 7’’ i 9’’.

Sanitaire ceramic disc

Keramički difuzori, koji se primenjuju u hemijski agresivnim sredinama u kojima se zahteva unos kiseonika.

ICEAS

ICEAS sistem prečišćavanja otpadne vode je potpuno automatizovan proces, osmišljen u Xylem-u, koji ima višetruke prednosti nad standardnim SBR načinom.

BIOKUBE

 • Jedna tehnologija za sve zahteve za prečišćavanje, od najmanjih –za pojedinačnu zgradu pa sve do čitavih sela i manjih gradova za opterećenjem veći od 10.000 m3
 • Patentirani sistem sa povratnim muljem, koji recirkuliše u procesu bez mirisa
 • SAF tehnologija -potapajući aeracioni filter
 • Recirkulacija mulja u septični tank uz eliminaciju mirisa
 • Recirkulacijom uravnoteženje iz septičkog tanka
 • U ciklusu malog dotoka, održava biomasu stabilnu
 • Dozvoljava optimizaciju doziranja hemikalija potrebnih za eliminaciju P
 • Patentirana regulacija i kontrola biološkog opterećenja sistema
 • Zauzima minimalni prostor
 • Energetski efikasni tretman
 • Rad sa velikim odstupanjima u opterećenju sistema
 • Modularan
 • Prilagođen specifičnim zahtevima kupca
 • Nema potrebe za stalnim nadgledanjem i kontrolom
 • Mulj može da se koristi dodatnom preradom
 • Recirkulacija prerađenog mulja omogućava konstantnu koncentraciju
 • Sistem može biti nadzemni i podzemni, kao i kontejnerski.

Tipovi i izvedbe:

 1. BioKontainer, može da uključuje septički i deo za balansiranje. Pumpnu stanicu je standardna – nisu potrebni posebni građevinski radovi
 2. VenusPlutoJupiterUran-Saturn ( od 5ES do manjih gradova) , obavezno uključije septički, deo za balansiranje i taloženje, pumpnu stanicu i deo za povratni fluid – mali građevinski radovi su potrebni
 3. Bio reactor mali gradovi-sela , obavezno uključije septički i deo za balansiranje, pumpnu stanicu – ptrebni su obimniji građevinski radovi.