Akvizicija podataka pisači

Širok spektar bespapirnih pisača za beleženje mernih podataka.

 • Širok spektar bespapirnih pisača za beleženje mernih podataka
 • Univerzalna primena: u procesima sterilizacije, farmaceutskoj industriji, nadzoru pitkih i otpadnih voda, nadzoru graničnih vrednsoti procesnih veličina, praćenju procesa sterilizacije mleka, daljinsko praćenje cevovoda, …
 • Softver za parametriaciju, akviziciju i vizuelizaciju mernih podataka na PC-ju – FDM Field Data Manager MS20
 • Jednostavna upotreba
 • Pouzdana tehnologija
 • Praktična rešenja
 • Automatsko generisanje izveštaja

Bezpapirni pisači

 • Tehnološki naprednija i ekonomična alternativa konvencionalnim papirnim pisačima, brojačima i štampačima;
 • Arhiviranje i vizualizacija mernih podataka i nadzor industrijskih procesa, šarži i procedura u svim proizvodnim industrijama;
 • Višekanalni uređaji sa analognim i digitalnim ulazima
 • Grafički displej u boji;
 • Onemogućena manipulacija arhiviranim podacima, kontrola autorizacije pristupa
 • FLASH memorija omogućava pouzdano arhiviranje i pri nestanku napajanja.

Logeri

 • Merene vrednosti se skupljaju preko dva ulazna kanala za memorisanje analognih i digitalnih vrednosti
 • Analogni ulaz: 0…1 VDC, 0/4…20 mA, PT100
 • Digitalni ulaz – beznaponski kontakt, fmax= 25 Hz
 • RS232 interfejs, za podešavanje radnih parametara, prenos arhiviranih podataka na PC
 • Memorija za 64000 mernih vrednosti
 • Zaštita IP65
 • Procesne temperature od -25 °C…+55 °C
 • Podešavanje ciklusa skladištenja podataka od 1 min do 24 h
 • Arhiviranje mernih vrednosti, uključujući i podatak o datumu i vremenu
 • Mogućnost napajanja preko baterije ili spoljašnjeg napajanja
 • Mogućnost podešavanja funkcije displeja