Sistemske komponente

Pregled proizvoda sistemskih proizvoda i menadžera podataka

Displeji

Multifunkcionalni displeji sa univerzalnim ulazima, analognim i relejnim izlazima, HART, PROFIBUS i FF interfejsom, kontrolnim funkcijama, funkcijom linearizacije, napajanjem transmitera, nadzorom mernog mesta;

Napojne jedinice / galvanski odvajači
 • Napajanje dvožičnih transmitera u strujnoj petlji
 • Pouzdano galvansko razdvajanje 0/4..20mA strujnih petlji
 • Ex barijere
 • Internacionalni sertifikati;
Granični prekidači
 • univerzalni ulazi/analogni + relejni izlazi
 • jednostavno podešavanje na licu mesta pomoću tastera
 • LC displej za prikaz graničnih vrednosti
 • bargraf
Prenaponska zaštita
 • namenjena zaštiti od prenapona signalnih i napojnih linija;
 • Ex i ne-Ex verzija
Hart komunikatori
 • parametrizacija mernih uređaja u polju sa HART interfejsom;
Obračunske jedinice
 • merenje energetskog bilansa tečnosti, vode, pare, gasova
 • Batch kontroleri

Nadzorni sistemi za kontrolu procesa, daljinsku konfiguraciju uređaja u polju, dijagnostiku, upravljanje resursima postrojenja, prediktivno održavanje uređaja.

BIM – brojač impulsa

Brojač BIM-02 je namenjen za brojanje i prikazivanje izbrojanih električnih impulsa, a u zavisnosti od izabranog režima rada.