Sistemi za merenje rezervoara

Sistemi za merenje rezervoara će povećati vašu bezbednosti i efikasnost u vašoj farmi rezervoara.

Sistemi visoke klase tačnosti za obračunsko merenje, nadzor i vizualizaciju količine tečne robe.

Karakteristike T&G sistema:
 • Visoka klasa tačnosti merenja
 • CUSTODY TRANSFER aplikacije, tj. obračunska merenja protoka (PTB, METAS, BEV, MID, NTEP, MC, OMIL R85)
 • Merenje količine tečnih derivata uz korekciju zapremine / konverziju nivoa medijuma (API) Primena
 • SIL sertifikati, protiv-ekplozivna zaštita
T&G sistemi
 • Terminali za skladištenje naftnih derivata / rafinerije
 • Proizvodnja i skladištenje tečnih gasova (TNG, TPG)
 • Skladišta hemiskih proizvoda Alternativna goriva
 • Prehrambena i industrija alkoholnih pića
Kompletan portfolio instrumentacije za T&G sisteme:
 • Radarski merila nivoa
 • Servo merila nivoa
 • Mehanički merači nivoa plovkom i trakom
 • Uređaji za merenje temperature
 • Transmiteri pritiska
 • Merenje vodenog taloga
 • Zaštita od prelivanja (SIL3)
 • Sistemi za upravljanje, nadzor i vizualizaciju