Servis pumpi za vodu

MERIS obezbeđuje servisiranje opreme i uređaja svih zastupanih programa za teritoriju Srbije, Crne Gore, Makedonije i Republike Srpske.

Firma MERIS je, zaokružujući svoju ponudu korisnicima njenih usluga i proizvoda, formirala tokom godina stručan i organizovan servis u želji da olakša klijentima funkcionisanje i pruži sigurnost i podršku u svakom trenutku. Naši serviseri dostupni su na terenu.

MERIS obezbeđuje servisiranje opreme i uređaja svih zastupanih programa za teritoriju Srbije, Crne Gore, Makedonije i Republike Srpske.

Osnovni zadatak servisa je da obezbedi pouzdan rad opreme i uređaja u garantnom iIi vangarantnom roku. Servisiranje se obavlja u servisima koji su opremljeni svim potrebnim servisnim alatima, opremom i softverima za dijagnostiku i setovanje. Opremom i softverima rukuju kvalifikovani izvršioci koji su završili obuke u trening centrima proizvođača opreme. Usluge našeg servisa:


Popravka u garantnom i vangarantnom roku

Kvalitetnu popravku obezbeđujemo ugradnjom originalnih rezervnih delova koji su na raspolaganju korisnicima 5 godina od prestanka proizvodnje opreme i uređaja. Propravke se vrše kod korisnika, u prostorijama Meris sevisa ili u eksternim servisima ovlašćenim od strane Proizvođača.


Verifikacija ispravnosti i tačnosti

Servisini sistem FieldCheck nam omugućava da verifikaciju ispravnosti i tačnosti protokomera Endres+Hauser obavljamo bez skidanja sa cevovoda.
Suvim temperaturnim kupatilom proizvođača „Amatek“ Danska i mulifunkcionalnim kalibratorom prizvođača „Beamex“ Finska, vršimo ispitivanje transmitera temperature sa svim vrstama temperaturnih sondi, opsega od 40° do 250° i transmitera pritiska opsega od -1bar do 20bara.
Nakon završenog ispitivanja Korisniku izdajemo verifikacioni list sa kompletnim rezultatima ispitivanja.


Ispitivanje, kalibracija i izdavanje sertifikata o kontrolisnju merila protoka

Mobilnim etalonom „Promass 83“ čija je tačnost 0,1%, vršimo on-line kalibraciju bez skidanja merila protoka sa linije.


Ugovori o održavanju

Posebna pogodnost za obezbeđivanje ispravnosti rada mernih uređaja koju nudimo Korisnicima je mogućnost sklapanja ugovora o održavanju. Ugovorom se definišu termini periodičnih ispitivanja i rok odziva servisera kod hitnih intervencija. Ovakav način održavanja omogućava neprekidan ispravan rad mernih uređaja sa minimalnim troškovima održavanja.


Uslužna merenja protoka

Ultrazvučnim meračem protoka proizvođača „Endress+Hauser“ Švajcarska vršimo uslužna merenja tečnih fluida na cevovodima prečnika DN15 do DN4000. Vrednosti trenutnog protoka i protekle količine memorišu se logerom. Nakon završenog merenja Korisniku se izdaje izveštaj merenja koji se sastoji od tabelarnog prikaza i grafikona u elektronskoj formi, a na zahtev Korisniku se dostavlja štampana verzija izveštaja.


Preventivno održavanje

Za sve proizvode, pored redovnog godišnjeg servisiranja, nudimo i preventivno održavanje kod Korisnika.


Obuka za rukovanje i održavanje

Ceneći potrebe Korisnika, organizujemo obuke za rukovanje i održavanje opreme. Prema potrebi obuka se vrši kod Korisnika ili u prostoru MERIS d.o.o.


Nadzor nad montažom i montaža uređaja i opreme

Nadzor nad montažom Korisnicima obezbeđujemo u vidu konsultacija telefonom ili u pisanoj formi. Vršimo i fizički nadzor prisustvom stučnog lica tokom montaže uređaja i opreme. Demontažu starih uređaja i opreme i montažu novih realizujemo angažovanjem eksternih ovlašćenih firmi.


Puštanje u rad

Stručni i obučeni serviseri uz primenu najnovije generacije servisnih softvera i originalne tehničke dokumentacije, obezbeđuju Korisnicima efikasno i efektivno puštanje opreme u rad.

Oprema koja se koristi za obavljanje usluga

Servisni softveri Field Care, ToF Tool- Field Tool; readwin 2000, Commuwin II
Servisni sistem FieldCheck (hardber i softver)
Suvo temepraturno kupatilo ETC 400; „Amatek“ Danska
Multifunkcionalni kalibrator MC5 „Beamex“ Finska
Mobilni etalon za ispitivanje protokomera „Promass 83“ E+H Švajcarska
Standarni alati za servisiranje pumpi

Svim našim korisnicima, koji imaju dileme oko procene ispravnosti rada uređaja i opreme ili bilo kakvu nejasnoću oko procesa, stoje na raspolaganju naši serviseri koji daju neophodnu pomoć.