Merenje temperature

Termometri i transmiteri za procesnu industriju

Transmiteri

 • Merni ulazi za otporne termometre i termoparove, termootporne i naponske transmitere.
 • Standardizovani 4…20m A izlaz i HART, PROFIBUS i FOUNDATION FIELDBUS interfejsi omogućavaju jednostavnu i ekonomičnu integraciju u sisteme automatskog upravljanja.
 • Maksimalna pouzdanost i bebednost uz usaglašenost sa svim internacionalnim normama i regulativama , kao što su ATEX, SIL, NAMUR NE21, NE 43, NE 89.
 • Montaža na DIN-šinu, u kućište termometra, u polju.

Temperaturski senzori

Veliki izbor senzora, zaštitnih čaura i kućišta obezbeđuju visoku funkcionalnost, čak i u teškim uslovima rada, npr. eksplozivno-ugoženim sredinama, elektranama, naftnoj industriji, itd.
Pored širokog spektra standardnih temperaturnih senzora, u ponudi su i rešenja izrađena po specifičnom zahtevu kupca, praćena svom tehničkom dokumetnacijom i sertifikatima.

Tehnički podaci:
Senzori: PT100, Termoparovi
Procesne temperature: -200…+1800°C
Procesni materijali: 316L (1.4404); 1.4571; 2.4819; 1.4435; Poliamid; Aluminium; PTFE; PVDF; 24816; 2.4360; 1.4814; 1.4749; KER 530, 610, 710
Procesni priključci: Navoji; Prirubnice; Higijenski priključci; Priključci za zavarivanje; Cilindrični, Sferični; Podesivi fitinzi…
Transmiteri: PCP 4…20 mA; HART; PROFIBUS, FF
Tačnost: Klasa A, B, 1/3B, 1, 2
Tip zaštite: IP54…68; IP65-Nema4x
Sertifikati, odobrenja, testovi: ATEX/IECEx 1/2GD Eexia / Exd / T4/T5/T6; FM/CSA; IS/XP 3A, EHEDG, FDA, ASME BPE 2002, EN 10204-3.1

RTD otporni termometri

Funkcija:

 • Merenje temperature u industrijskim aplikacijama, jednostavan i precizan način za automatizaciju procesa.
 • Matematička zavisnost temperatura/otpor.

Struktura: merni uložak / zaštitna čaura / kućište – kompaktna ili modularna izvedba

 • Direktno uranjanje mernog uloška u proces / ugradnja u zaštitnu čauru
 • Zaštitna čaura štiti uložak od mehaničkog opterećenja i fizičko/hemijskog uticaja mernog medijuma.
 • Velika izolaciona otpornost između priključaka senzora i obloge mernog uloška zagarantovana visokim tehnološkim performansama proizvodnog postupka.
 • Najčešće korišćeni otporni temperaturni senzor je Pt100:
 • Nominalna vrednost otpornosti od 100Ω pri 0ºC;
 • Merni ulošci se sastoje od cevi od nerđajućeg čelika ili INCONEL 600, unutar koje se smeštaju provodnici, koji su međusobno izolovani MgO prahom.

Proizvode se u dve verzije:

Keramički senzor

Dvostruki namotaj platinijumske žice utisnut na keramički nosač, spolja zaštićen slojem keramike;

 • dobra dugoročna stabilnost;
 • širok merni opseg;
 • visoka reporoduktivnost merenja
Tanko-slojni senzor

Veoma tanak sloj platine se naparivanjem nanosi na keramičku podlogu i strukturiše fotolitografski.

 • visoka otpornost na vibracije;
 • uži merni opseg.

iTHERM QuickSens

Nova generacija tanko-slojnog Pt100 senzora, senzor sa najkraćim vremenom odziva na tržištu:

 • brz odziv, visoka preciznost;
 • minimizacija neophodne dubine uranjanja;
 • upotreba zaštitnih čaura, bez negativnog uticaja na merne performanse;

iTHERM StrongSens

Nova generacija tanko-slojnog Pt100 senzora, robusnost bez premca:

 • Otpornost na vibracije >60g;
 • Automatizovana proizvodnja senzora, kontrolisanog kvaliteta;

Shodno standardu IEC 60751, Pt100 senzori se izrađuju u standardnim klasama tačnosti A i B, i klasama sa povišenom tačnošću AA (bivša 1/3 B) i 1/10B.

Termoparovi

Funkcija:

 • Brzo i jednostavo merenje temperature u industrijskim aplikacijama.
 • Matematička zavisnost temperatura/napon (Seebeck efekt)

Struktura: merni uložak / zaštitna čaura / kućište;

 • Direktno uranjanje mernog uloška u proces / ugradnja u zaštitnu čauru
 • Zaštitna čaura štiti uložak od mehaničkog opterećenja i fizičko/hemijskog uticaja mernog medijuma.
 • Velika izolaciona otpornot između priključaka senzora i obloge mernog uloška zagarantovana visokim tehnološkim performansama proizvodnog postupka.
 • Merni ulošci se sastoje od cevi od nerđajućeg čelika ili INCONEL 600, unutar koje se smeštaju provodnici, koji su međusobno izolaovani MgO prahom.

Dva tipa “vrućeg” spoja termopara:

 • Uzemljen
 • kratko vreme odziva;
 • korozivnost, kao posledica zavarivanja termopara za oblogu uloška;

Neuzemljen

 • duže vreme odziva;
 • otporan na interferenciju;
 • za visoke procesne temperature

Shodno standardu EN 60584-2, termopar senzori se izrađuju u standardnim klasama tačnosti 2 i 3, i klasama sa povišenom tačnošću 1 i 2.

Primena

Koriste se u svim tipovima industrijskih postrojenja za merenje temperature i kontrolu procesa za temperaturske opsege od: -200 °C do +1800 °C.
Postoji veliki izbor procesnih priključaka, zaštitnih cevi i raspoloživih materijala.