Monitoring temperature u silosima

Temperature monitoring

Oprema za merenje temperature i praćenje podataka predviđenja je za teške uslove rada u silosima i ravnim skladištima, gde su prisutna velika naprezanja, sa mogućnošću etapne izgradnje.

Termistori su smešteni u viseće kablove od pojačane čelične žice prevučene plaštom od PVC-a. Mini adresna kartica za temperaturne ulaze senzorskog kabla, instalirana je u suspenzorskoj kutiji na vrhu konstrukcije. Sve adresne kartice su međusobno povezane 4-vorožilnim “bus” kablom, za napajanje i RS485 komunikacijom.

Jedinica za centralni nadzor je standardni PC računar. U računaru se vrši beleženje svih temperatura, kalkulacije, a analiza je moguća za svaki temperaturni sezor. Svi alarmi temperatura mogu se podešavati kako individualno, tako i grupno.Svi podaci se automatski beleže na hard disku i mogu biti štampani u bilo koje vreme.

Kompletan sistem je testiran u skladu sa sledećim EU EMC standardima:

  • IEC 801-2 Static discharge immunity
  • IEC 801-3 High frequency immunity
  • IEC 801-4 Burst transient, applied to main and signal wires
  • IEC 801-5 High energy transients (lightings)
  • DS Main voltage variations and drop outs
  • CISPR 22 Noise signals, distributed by main and signal cables
  • CISPR 22 High frequency emission