Merenje protoka

Merenje protoka za tečnosti, gasove i paru

 • Sigurnost postrojenja, kvalitet proizvoda. optimizacija procesa i zaštita životne okoline ključni su faktori svakog merenog mesta.
 • Primena u svim oblastima od procesne i hemijske industrije, prehrambene i farmaceutske gde su higijenski uslovi od najvišeg značaja, do energetike i naftne industrije koje zahtevaju robustne i pouzdane uređaje, koji su u stanju da izdrže ekstremne uslove.
 • Kontinunualno investiranje u istraživanje i razvoj omogućavaju pojavu novih instrumenata koji se lako mogu integrisati u savremene sisteme automatizacije.
 • 50 godina iskustva u oblasti merenja protoka.
 • Velika lepeza mernih tehnika i uređaja za sve vrste aplikacija.
 • Svi uređaji su testirani i sertifikovani.
 • Nazivni prečnici: DN2…DN4.000
 • Procesne temperature: -40…+180 °C
 • Nazivni pritisci: PN6…PN40; Cl150…300; JIS 0…20K

Induktivna merila protoka

 • Elektromagnetna merila protoka fluida koja rade na principu indukcije elektromotorne sile.
 • Idealno rešenje za konduktivne fluide.
 • Kontrola i praćenje kvaliteta proizvoda, doziranje.
 • Visoka klasa tačnosti 0.5% I bolja
 • Nazivni prečnici: DN4…DN2000
 • Procesne temperature: -20…+80 °C
 • Nazivni pritisci: PN10…PN40
 • Endress+Hauser je svetski lider po proizvodnji I prodaji induktivnih merila protoka fluida u svetu.
 • Idealan odnos kvalitet, pouzdanost – cena.

Masena (Coriolis) merila protoka

 • Vrhunska preciznost, superioran dizajn, male ugradbene mere i jednostavna ugradnja.
 • Minimalno održavanje, velika otpornost na vibracije u postrojenju i druge uticaje.
 • Fit-and-forget koncept.
 • Kompaktno i pouzdano merenje.
 • Kontrola i praćenje kvaliteta proizvoda.
 • Uređaji mere nekoliko parametra istovremeno: maseni protok, zapreminski protok, gustinu, koncentraciju i temperaturu.
 • Svi uređaji su testirani i sertifikovani.
 • Nazivni prečnici: DN1…DN250
 • Procesne temperature: -50…+200 °C
 • Nazivni pritisci: PN16…PN400; Cl150…600; JIS 10…63K

Vrtložna (Vortex) merila protoka

 • Univerzalno primenjivo i ekonomično rešenje za merenje protoka gasa, pare i tečnosti.
 • Vrtložna merila protoka najviše se koriste u aplikacijama za merenje protoka pare, gasa (vazduha) i nekonduktivnih tečnosti.
 • Pogodni su za aplikacije sa visokim temperaturama i pritiscima i velikim brzinama strujanja.
 • Visoka otpornost na temperaturske šokove, hidrauličke udare i vibracije cevovoda.
 • Preko 50.000 instalacija širom sveta.
 • Minimalno održavanje i velika preciznost merenja.
 • Fit-and-forget koncept.
 • Nazivni prečnici: DN15…DN300
 • Procesne temperature: -200…+400 °C
 • Nazivni pritisci: PN10…PN1500; Cl150…600; JIS 10…40K
 • Vrtložna merila protoka

Termička merila protoka

 • Ekonomično rešenje za merenje protoka gasa.
 • Indikacija protoka gasova i tečnosti.
 • Jednostavna ugradnja.
 • Proverena merila protoka industrijskih gasova kao što su: vazduh, azot, ugljendoksid, kiseonik, prirodni i biogas.
 • Mogućnost podešavanja mernog opsega (100:1).
 • Mali pad pritiska (manje od 2 mbar) i kalibrisana preciznost uređaja od +/-2 % od merne vrednosti.
 • Svaki uređaj je posobno iskalibrisan.
 • Nazivni prečnici: DN15…DN1000
 • Procesne temperature: -10…+100 °C
 • Procesni pritisci: PN16…PN40; Cl150…300

Merne blende i pitoove cevi

 • Univerzalne za precizno merenje protoka gasova, para i tečnosti.
 • Diferencijalni pritisak je proporcionalan kvardatu zapreminskog ili masenog protoka.
 • Postoje kompaktne i modularne verzije uređaja, a sastavni deo merenja je i transmiter diferencijalnog pritiska.
 • Mogu se koristiti pri ekstremnim uslovima, kao i za velike prečnike cevovoda.
 • Nazivni prečnici: DN10…DN2000 (DN12000)
 • Procesne temperature: -200…+1000 °C
 • Nazivni pritisci: PN160…PN400

Ultrazvučna merila protoka

 • Bezkontaktno merenje protoka.
 • Bazira se na novom konceptu senzora kombinovanog sa proverenom tehnologijom transmitera.
 • Ultrazvučno merenje protoka se primenjuje kada ne sme da se koristi invazivna metoda ugradnje, najčešće na cevovodima velikog prečnika.
 • Funkcionišu na principu merenja brzine odziva ultrazvučnih talasa.
 • Postoji prenosiva varijanta uređaja.
 • Fleksibilnost ugradnje, ekonomičnost i sigurnost procesa.
 • Proveren način merenja protoka u opasnim zonama
 • Nazivni prečnici: DN15…DN4000
 • Procesne temperature: -40…+170 °C
 • Nazivni pritisci: PN16; Bez limita (neuništive)

Merila protoka u otvorenim kanalima

 • Za merenje protoka u kanalizacijama i postrojenjima otpadnih voda se najčešće koriste profilisana suženja, prelivi, dopleri i profajleri.
 • Profilisani kanali, suženja i prelivi se koriste u sprezi sa ultrazvučnim senzorima.
 • Linearizacijom se postiže konverzacija vrednosti visine u protok.
 • Potrebno je održavanje i čišćenje profilisanih kanala. suženja i preliva
 • Dopleri i profajleri se koriste bez promena na cevovoduili kanalu
 • Dopleri mere srednju brzinu fluda, a profajleri određuju profil strujanja po poprečnom preseku.
 • Osnovna prednost im je laka i brza ugradnja.