Pumpe i mikseri

Flygt potapajuće pumpe

Flygt je specijalizovan za potopnu tehnologiju čija tehnologija potapajućeg motora je dovedena do savršenstva.

Modularan dizajn i mokra ugradnja karakterišu naš proizvod. Kompaktan uređaj, koji se sastoji od hidrauličke jedinice, pogonskog motora i zajedničke osovine, radi potpuno potopljen s ciljem mešanja ili transporta tečnosti.

Instaliranje potapajućeg pumpe pruža sledeće prednosti:

 • smanjenje troškova izgradnje stacionarnih sistema i podzemnu ugradnju bez opasnosti od oštećenja prilikom poplavljivanja
 • prenosivost
 • lako rukovanje
 • jednostavna ugradnja

Flygt potapajući uređaji dokazali su se svojim višedecenijskim radom na različitim instalacijama. Konstantna poboljšanja i visok kvalitet kućišta i mehaničkih zaptivača za potapajuće motore rezultirali su visokokvalitetnim rešenjima i otvorili nove primene za Flygt potopnu tehnologiju.

Nove oblasti primene uključuju:

 • potapajuće mešalice za ugradnju u rezervoare, bazene, silose i sl.
 • potapajuće propelerne mešalice malih brzina za generisanje horizontalnog protoka sa efektom samočišcenja propelernih lopatica.
 • vertikalne potopne propelerne pumpe velikih kapaciteta
 • jednokanalni impeleri otporni na zapušavanje, za tretman otpadnih voda
 • impeleri za sečenje, koji se koriste za transport tečnosti koje sadrže duga vlakna
Flygt Experior

Flygt Experior

Flygt Experior je novi koncept koji nudi kompletno rešenje za prepumpavanje uključujući jedinstvena Flygt rešenja koja omogućavaju uštedu do 50% troškova eksploatacije:

 • N adaptivno radno kolo: rk koje je i aksijalno pomerljivo, pored obrtnog kretanja. Omogućava da se spreči začepljivanje hidrauličnog dela pumpe. Inovativna tehnologija koja je nagrađena od strane „Innovative Technology Award from the WEF, Water Environment Federation”
 • Koriste se premijum Ef motori koje je Flygt uključio u svoj proizvodni program. Benefiti efikasnih Flygt premium motora: prema međunarodnom standardu, niža temperatura motora produžava vek trajanja, optimizovani za primenu u prepumpavanju otpadnih voda.
 • SmartRun uređaj za optimizaciju rada pumpe. U uređaju se nalazi softver koji je urađen na osnovu ogromnog iskustva Flygt inženjera i koji je jako jednostavan za upotrebu i setovanje.

Prednosti Flygt Experior

 • Najpouzdaniji sistem za prepumpavanje otpadnih voda,
 • Pumpe koje štede i do 50% energije,
 • SmartRun kontrolori laki za korišćenje,
 • I do 4 % efikasniji motor od standardnog,
 • Jedinstven dobavljač za optimalno rešenje prepumpavanja.

Studija slučaja: http://www.youtube.com/watch?v=2M7NTfBhG-Y&feature=youtu.be

Potapajuće pumpe

SERIJA B – Potapajuće pumpe sa višestepenim impelerima za kontaminirane vode koje sadrže abrazivne čestice

Područja primene:

 • Građevinarstvo
 • Industrija
 • Rudarstvo
 • Izvođenje kanalizacionih sistema i sistema za vodosnabdevanje
 • Objekti uz more i na moru
 • Poljoprivreda
 • Ribnjaci

Upotreba:

 • Prepumpavanje i drenaža
 • Navodnjavanje
 • Procesne otpadne vode, kišnica, rashladna i morska voda
 • Sekundarno, specijalno i napojno prepumpavanje na površinskim kopovima i u rudnicima
 • Odvodnjavanje u opasnim zonama
 • Abrazivne, korozivne i viskozne tečnosti

Temperatura medijuma: do 90°C

Materijali:

 • Aluminijum
 • Aluminijumska bronza
 • Prevučeno Poly-life-om
 • Hidronalijum (G-AlMg5)
 • Nerđajući čelik
 • Liveno gvožde

Stepen zaštite: standardan
Ex – izvedba

SERIJA C – Potapajuće pumpe s kanalnim impelerima za otpadne vode i mulj koji sadrži vlakna i čvrste materije.

Područja primene:

 • Izvođenje kanalizacionih sistema i sistema za vodosnabdevanje
 • Postrojenja za preradu otpadnih voda
 • Kućne kanalizacije
 • Objekti uz more i na moru
 • Industrija
 • Građevinarstvo
 • Rudarstvo
 • Poljoprivreda

Upotreba:

 • Odvod gradske, kućne, industrijske, i poljoprivredne otpadne vode i svih tipova mulja
 • Procesne otpadne vode, kišnice, vode za hlađenje
 • Prepumpavanje morske vode, viskoznih i korozivnih fluida

Temperatura medijuma: do 90°C

Materijali: Liveno gvožđe, nerđajući čelik
Stepen zaštite: standardan
Ex – izvedba

SERIJA D – Potapajuće pumpe s vrtložnim radnim kolom za otpadne vode koje sadrže čvrste materije, duga vlakna i mulj.

Područja primene:

 • Izvođenje kanalizacionih sistema i sistema za vodosnabdevanje
 • Postrojenja za preradu otpadnih voda
 • Kućne kanalizacije
 • Industrija
 • Građevinarstvo
 • Rudarstvo
 • Objekti uz more i na moru

Upotreba:

 • Odvod gradske, kućne, industrijske, i poljoprivredne otpadne vode i svih tipova mulja
 • Procesne otpadne vode, kišnice, vode za hlađenje
 • Prepumpavanje morske vode, abrazivnih, korozivnih, viskoznih tečnosti koje sadrže gasove Prepumpavanje zagađenih voda, mulja i tečnog đubriva

Temperatura medijuma: do 70°C

Materijali: hidronalijum (G-AlMg5), liveno gvožđe, aluminijumska bronza, nerđajući čelik
Stepen zaštite: standardan
Ex – izvedba

SERIJA F – Pumpe sa impelerima za sečenje za tečno đubrivo, otpadne vode i mulj.

Područja primene:

 • Poljoprivreda, farme
 • Snabdevanje vodom
 • Kanalizacijski sistemi
 • Industrija

Upotreba:

 • Poljoprivredne, gradske, industrijske i otpadne vode iz privatnih domaćinstava, kao i svi tipovi mulja.
 • Prepumpavanje tečnog đubriva i preparata za prehranu biljaka
 • Aeracija tečnog đubriva
 • Homogenizacija tečnog đubriva

Temperatura medijuma: do 40°C

Materijali: liveno gvožđe
Stepen zaštite: standardan
Ex – izvedba

SERIJA H – Pumpe sa impelerima za sečenje za tečno đubrivo, otpadne vode i mulj.

Područja primene:

 • Otpadne i pijaće vode
 • Industrija
 • Građevinarstvo
 • Rudarstvo
 • Objekti uz more i na moru

Upotreba:

 • Vode sa jako visokim sadržajem abrazivnih čestica
 • Korozivni i viskozni fluidi
 • Svi tipovi mulja

Temperatura medijuma: do 90°C

Materijali: liveno gvožđe, delovi izloženi abraziji od hrom čelika
Stepen zaštite: standardan
Ex – izvedba

SERIJA L/N – Potapajuće pumpe s kanalnim impelerima za otpadne vode i mulj koji sadrži vlakna.

Područja primene:

 • Otpadne i pijaće vode
 • Industrija
 • Objekti na moru i uz more
 • Odvodnjavanje i navodnjavanje
 • Brodogradilišta

Upotreba:

 • Otpadne vode
 • Mulj
 • Sirove, rečne, kišne i drenažne vode
 • Procesne i rashladne vode
 • Pražnjenje dokova

Temperatura medijuma: do 40°C

Materijali: liveno gvožđe
Stepen zaštite: standardan
Ex – izvedba

SERIJA M – Potapajuće pumpe sa drobilicom/ rezačem i višestepenim impelerima za otpadne vode koje sadrže vlakna i čvrste materije

Na zahtev se mogu isporučiti sa rezervoarom.

Područja primene:

 • Izvođenje kanalizacionih sistema i sistema za vodosnabdevanje
 • Kućni kanalizacioni sistemi
 • Sistemi odvođenja otpadnih voda iz naselja

Upotreba:

 • Prepumpavanje male količine neobrađene otpadne vode s čvrstim i/ili dugovlaknastim materijalima na veće visine
 • Otpadne vode iz domaćinstava, kuća udaljenih od kanalizacione mreže
 • Prepumpavanje otpadnih voda kampova, odmarališta i sportskih terena

Temperatura medijuma: do 40°C

Materijali: liveno gvožđe
Stepen zaštite: standardan
Ex – izvedba

SERIJA N – Potapajuće pumpe sa kanalnim impelerima za otpadne vode i mulj koji sadrži vlakna.

Područja primene:

 • Izvođenje kanalizacionih sistema i sistema za vodosnabdevanje
 • Otpadne i pijaće vode
 • Kanalizacioni sistemi u kućama i domaćinstvima
 • Građevinarstvo
 • Objekti uz more i na moru
 • Poljoprivreda

Upotreba:

 • Gradske, kućne, industrijske i poljoprivredne otpadne vode i svi tipovi mulja
 • Procesne, kišne i rashladne otpadne vode
 • Abrazivni, korozivni i viskozni fluidi

Temperatura medijuma: do 90°C

Materijali: liveno gvožđe
Stepen zaštite: standardan
Ex – izvedba

N “adaptivno” radno kolo

Novo radno kolo, koje pored obrtnog ima i aksijano pomeranje, gore-dole, u hidraulučnom delu. Na taj način je ostvarena potpuna zaštita pumpe od začepljenja uz održanje stalnog stepena korisnosti pumpe.

Nova generacija N pumpi ima mogućnost da ponudi izvedbe radnih kola i prstena:

1. N kolo od livenog gvožđa
2. N kolo ojačano hromom
3. N kolo od nerđajućeg čelika 

Ova radna kola se mogu kombinovati sa tri verzije donjih prstena radnog kola, u zavisnosti od materijala: od livenog gvožđa ili ojačano hromom i u slučaju da je potrebno usitnjavanje materijala-verzija sa više žljebova.

SERIJA P – Potapajuće propelerne pumpe za sirovu vodu i lagano zagađenu otpadnu vodu i mulj.

Područja primene:

 • Otpadne i pijaće vode
 • Industrija
 • Elektrane
 • Brodogradilišta
 • Zaštita od poplava

Upotreba:

 • Kišnica, sirova i rečna voda
 • Otpadna voda
 • Aktivni mulj, povratni mulj
 • Procesna i voda za hlađenje
 • Pražnjenje dokova
 • Prepumpavanje velikih količina vode za male visine
 • Instalacija za zaštitu od poplava

Temperatura medijuma: do 40°C

Materijali: liveno gvožđe
Stepen zaštite: standardan
Ex – izvedba

SERIJA S – Potapajuće propelerne pumpe za sirovu vodu i lagano zagađenu otpadnu vodu i mulj.

Područja primene:

 • Otpadne i pijaće vode
 • Industrija
 • Elektrane
 • Brodogradilišta
 • Zaštita od poplava

Upotreba:

 • Kišnica, sirova i rečna voda
 • Otpadna voda
 • Aktivni mulj, povratni mulj
 • Procesna i voda za hlađenje
 • Pražnjenje dokova
 • Prepumpavanje velikih količina vode za male visine
 • Instalacija za zaštitu od poplava

Temperatura medijuma: Do 90°C

Materijali: Nerđajući čelik 304 ; Nerđajući čelik 316 L ; Proacid 254
Stepen zaštite: standardan
Ex – izvedba

Temperatura medijuma: Do 40°C

Materijali: Liveno gvožđe
Stepen zaštite: standardan
Ex – izvedba

Godwin, a Xylem Brand, pumpe

Godwin, a Xylem Brand, pumpe, kao deo Xylem grupacije, nude široku liniju proizvoda automatskih samousisnih pumpi koje se mogu koristiti kao privremeno i kao stalno rešenje. Sa velikim izborom elektro i dizel motora, ove pumpe se koriste širom sveta u rudarstvu, gradjevinarstvu, kao i u mnogim drugim komunalinim i industrijskim aplikacijama. Dizel motori su renomiranih proizvodjača Perkins i CAT, a sve pumpe mogu doći montirane na prikolice radi bržeg i lakšeg transporta.

Tipovi i serije Godwin, a Xylem Brand, pumpi:

 • CD Serija pumpi
 • Protok od 80-3500 m3/h
 • Prolaz čvrstih materija prečnika do 125 mm
 • Visine dizanja od 32 do 65 m
 • HL Serija pumpi
 • Protok od 107-1200 m3/h
 • Prolaz čvrstih materija prečnika do 65 mm
 • Visine dizanja od 100 do 160 m
 • NC Serija pumpi sa N radnim kolom
 • Protok od 0-360 m3/h
 • Omogućen prolaz dugog vlaknastog materijala I drugog kanalizacionog otpada
 • Visine dizanja od 38 do 52 m
 • Heidra potapajuće pumpe sa vorteks radnim kolom
 • Protok od 80-1368 m3/h
 • Prolaz čvrstih materija prečnika do 125 mm
 • Visine dizanja od 25 do 140 m
 • VAC Prime serija pumpi (lake i brzo prenosive pumpe)
 • Protok od 100-374 m3/h
 • Prolaz čvrstih materija prečnika 45-75 mm
 • Visine dizanja od 11 do 25 m

Pored samih pumpi Godwin, a Xylem Brand, može ponuditi i široku lepezu dodatne opreme počev od sita na usisu, usisnih i potisnih creva različitih prečnika i dimenzija, raznih tipova spojnica kao i elektro ormana.