Kontrolno telo za overavanje i žigosanje merila protoka

Ovlašćeno telo akreditovano od strane ATS za prvo kontrolisanje, vanredno kontrolisanje i redovno kontrolisanje magnetno induktivnih merila protekle zapremine tečnosti

MERIS d.o.o. je od januara 2015. godine akreditovan od strane ATS po ISO/IEC 17020:2012 za prvo kontrolisanje, vanredno kontrolisanje i redovno kontrolisanje magnetno induktivnih merila protekle zapremine tečnosti sa posrednim načinom merenja opsega protoka tečnosti od 3,6 m3/h do 36 m3/h, nazivnih prečnika do DN80. Ovom akreditacijom MERIS je postao Kontrolno telo (KT).

Kontrolno telo

Akreditacija/Ovlašćeno telo

Na osnovu akreditacije od strane ATS Ministarstvo privrede Republike Srbije je izdalo rešenje da KT MERIS može da vrši overavanje i žigosanje merila protoka, pa je tako dobijen i status Ovlašćenog tela.

Praksa

U praksi, korisnik kome je potrebno overavanje merila podnosi zahtev Kontrolnom telu MERIS, a kontrolori izlaze na teren i kod korisnika vrše overavanje.

Oprema

Kontrolno telo MERIS poseduje mobilni etalon klase tačnosti 0,1, a to znači da kontrolori KT MERIS dolaze kod korisnika i na terenu vrše kontrolisanje i overavanje. Kontrolisanje se obavlja tako što se mobilni etalon priključi odgovarajućim priključcima na cevovod na kome je i merilo koje se kontroliše, čime se obezbeđuje da ista zapremina vode protekne kroz etalon i kontrolisano merilo protoka. Impulsni izlazi etalona i kontrolisanog merila (0,1 l/imp) se dovode na eksterne brojače impulsa koji prikazuju proteklu zapreminu tečnosti, a njihovim upoređenjem se izračunava greška merenja.

Unapređenje

Uspostavljanjem Kontrolnog Tela MERIS je proširio portfolio svojih usluga. Klijenti MERIS-a dobijaju brzu i pouzdanu uslugu kojom se olakšavaju procesi rada kod kupaca.

SVA PITANJA MOŽETE POSTAVITI NAŠIM STRUČNJACIMA