Endress Hauser | Meris doo2023-01-15T22:53:38+01:00

Endress Hauser u Srbiji

Vodeći svetski proizvođač procesnih merila za merenje nivoa, protoka, pritiska, temperature, analize, pokaznih instrumenata i sistema za nadzor skladišta nafte i naftnih derivata.

Endress Hauser Reference u Srbiji

Naftna industrija Srbije a.d.

NIS Petrol

Elektroprivreda Srbije

TE Nikola Tesla

TE Pljevlja

TE Ugljevik

TE-TO Novi Sad

HE Đerdap

HE Bajina Bašta

U.S.S. Steel Serbia

HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o.

JKP Beogradski vodovod i kanalizacija

Fiat Srbija

Lafarge Srbija

HIP Petrohemija

JUB d.o.o.

Tigar Tyres d.o.o.

IMP Automatika

M.P.P. Jedinstvo

JP Rzav Arilje

Fabrika kartona Umka d.o.o.

TAHAL Consulting Engineers Ltd.

Goša Montaža a.d.

Tega Inženjering

G.P. Graditelj NS doo

G.P. Graditelj NS doo

Avala Ada

Delta Inzenjering

Drenik ND d.o.o.

Fabrika Hartije Beograd

Alltech SRB a.d. Senta

Alltech SRB d.o.o.

Hemofarm a.d.

Galenika Fitofarmacija

Chemical Agrosava

Tetra Pak Production d.o.o.

Sojaprotein a.d.

VictoriaOil d.o.o.

Dijamant d.o.o.

Polimark

Nestlé Adriatic d.o.o.

Sunoko d.o.o.

Imlek a.d.

Mlekara Subotica

Coca-Cola HBC Srbija a.d.

Nectar d.o.o.

RAUCH Serbia d.o.o.

Knjaz Miloš a.d.

Carlsberg Srbija d.o.o.

Heineken Srbija d.o.o.

Apatinska pivara a.d.

Zaječarska pivara

Endress Hauser Podkategorije

Akvizicija podataka pisači

Analiza tečnosti

Merenje nivoa

Merenje pritiska i diferencijalnog pritiska

Merenje protoka

Merenje temperature

Sistemske komponente

Tank&Gauging sistemi

Akvizicija mernih podataka – pisači

Menadžeri podataka, snimači bez papira i povezani softverski paketi

Organizovanje vrednosti procesa

Menadžeri podataka su fleksibilni i moćni sistemi za organizovanje vrednosti procesa. Zahvaljujući intuitivnom radu, menadžeri podataka se brzo i lako prilagođavaju svakoj aplikaciji. Izmerene vrednosti procesa su jasno prikazane na displeju i bezbedno evidentirane, granice se prate i analiziraju. Preko zajedničkih komunikacionih protokola, izmerene i izračunate vrednosti mogu se lako preneti sistemima višeg nivoa i pojedinačni moduli postrojenja mogu biti međusobno povezani.

Laka instalacija i rukovanje

Svi Endress+Hauser proizvodi i komponente su dizajnirani tako da ih je lako instalirati i rukovati. Takođe smo ponosni na zaštitu resursa i životne sredine. Pored široke korpe proizvoda, dostupni su i projektni inženjering i međunarodna odobrenja. Endress+Hauser nudi samostalna rešenja ili kompletne sisteme za nadzor.

Portfolio proizvoda

 • Menadžeri podataka za bezpapirno snimanje, vizuelizaciju i praćenje procesnih vrednosti
 • Menadžeri podataka za instalaciju na terenu, montažu na panel ili instalaciju u Ex zonama
 • Menadžeri podataka sa pojedinačnom primenom npr. samo za primenu u energetici ili industriji otpadnih voda
 • Data logger za prikaz i čuvanje izmerenih vrednosti

.

Prednosti proizvoda

 • Visok stepen sigurnosti podataka
 • Menadžeri podataka su integrisani sa veb serverom – daljinski pristup radu uređaja i vizuelizacija za niže troškove održavanja
 • Podržava uobičajene sabirnice (Modbus, Profibus DP, PROFINET, EtherNet/IP) za brzu integraciju u različite sisteme
 • Moćni softverski paketi i konstrukcija uređaja garantuju optimalno rešenje u svim primenama u svim industrijama.

Analiza tečnosti

Voda, pića, mlečni proizvodi, hemikalije ili farmaceutski proizvodi moraju se analizirati svaki dan.

Lider u merenju

Veliko iskustvo u rešavanju zahteva za analitičkim merenjem stoji iza našeg partnera Endress Hauser i rešenja koje nudi na tržištu.

 • pH vrednosti
 • Redox potencijala
 • Električne provodnostii
 • Koncentracije rastvorenog kiseonika
 • Slobodnog i rastvorenog hlora
 • Mutnoće i sadržaja čvrstih materija
 • Sadržaj nitrata
 • Analizatori za merenje sadržaja fosfata, amonijaka, nitrita i ostalih parametara

.

Monitoring stanice

Voda je osnovni i najdragocenijii resurs. U cilju pouzdanog monitoringa površinskih voda, sigurnog snabdevanja vodom i efikasnog prečišćavanja otpadnih voda, potrebno je imati relevantne analitičke podatke na svakom koraku unutar ciklusa vode. Uzimanje reprezentativnog uzorka je prvi i najvažniji korak. Uređaji za automatsko uzimanje uzoraka i distribucija uzoraka u za tu svrhu individualno odabranih boca. Da bi se izbegle bilo kakve biološke promene u prikupljenim uzorcima, uzorci mogu biti smešteni u hladnjaku na temperaturi od 4 ° C.

PH / Redox merenje

Merenje pH je najvažniji parametar koji se odnosi na kvalitet u industrijskim procesima. Endress+Hauser, u svom proizvodnom programu analitičkih merenja ima široki spektar pH elektroda namenjenih za razne aplikacije, pitku i otpadnu vodu, energetiku, razne industrijske procese kao i za prehrambenu i farmaceutsku industriju gde se koriste elektrode izdržljive na veliki broj CIP i SIP ciklusa. Raznovrstan izbor pH staklenih elektroda i ISFET pH elektroda bez staklenih delova.

Merenje nivoa mulja

U mnogim industrijskim procesima, suspenzije se u procesu taloženja razdvajaju na čvrste i tečne komponente. Za upravljanje ovakvm procesima u praksi neophodno je pratiti prelaznu zonu i zonu razdvajanja kontinualno. U proizvodnom programu Endress+Hauser postoje dve metode pouzdanog merenja nivoa muljau vodi: optički i ultrazvučni.

Merenje nivoa

Kontinualno merenje i detekcija nivoa tečnosti i čvrstih materijala

Primena u Industrijama

Primena u svim oblastima: od procesne i hemijske industrije, prehrambene i farmaceutske gde su higijenski uslovi od najvišeg značaja, do energetike i naftne industrije koje zahtevaju robustne i pouzdane uređaje, koji su u stanju da izdrže ekstremne uslove.

Lideri na tržištu.

Kao lider na tržištu u merenju nivoa, podržavamo vas od planiranja i puštanja u rad do održavanja vašeg mernog mesta. Pored toga, pomažemo vam u automatizaciji, upravljanju imovinom i vizuelizaciji procesnih podataka..

Dostupni principi merenja

Širok spektar dostupnih principa merenja znači da je pronalaženje idealnog rešenja lako. Nijedan princip nije prikladan za sve oblasti primene. Zbog toga se moraju izabrati merni sistemi koji pouzdano funkcionišu u uslovima određene primene i da istovremeno odgovaraju ekonomskim situacijama u budućnosti.

Benefiti merila nivoa:

 • Za svaki merni zadatak pravo rešenje
 • Kao lider na svetskom tržištu u merenju nivoa, Endress+Hauser garantuje zaštitu imovine
 • Podrška i usluga širom sveta
 • Znanje za ceo životni ciklus vašeg proizvoda

Merenje pritiska i diferencijalnog pritiska

Moćni instrumenti za procesni pritisak, diferencijalni pritisak, nivo i protok

Senzorska tehnologija

Bilo da se radi o pritisku, nivou ili protoku, danas se tehnologija merenja pritiska često koristi za merenje tečnosti, gasova, para i prašinama. Sa širokim spektrom senzorske tehnologije Endress+Hauser nudi instrumente koji savršeno odgovaraju za svaku vrstu primene.

Benefiti proizvoda

 • Za svaki merni zadatak pravo rešenje
 • Kao jedan od vodećih dobavljača u merenju pritiska, Endress+Hauser garantuje zaštitu imovine
 • Podrška i usluga širom sveta
 • Znanje za ceo životni ciklus vašeg proizvoda.

Široka lepeza uređaja

 • Široka lepeza uređaja za merenje relativnog, apsolutnog pritiska i diferencijalnog pritiska.
 • Mogućnost izbora između metalne, keramičke ili contite merne ćelije koja je apsolutno rezistentna na kondenzaciju.
 • Merne ćelije karakteriše izuzetna otpornost na promene opterećenja kao i na hidrauličke udare.
 • Merači relativnog i apsolutnog pritiska su podeljeni u tri klase: cerebar t, cerebar m i cerebar s . Diferencijalnog pritiska u dve klase :deltabar m i deltabar s

Visokokvalitetni materijali

 • Svi uređaji su izrađeni po vrhunskim tehnološkim procesima od visokokvalitetnih materijala.
 • Merni opseg uređaja je: od -1 do 700 bara.
 • Standardni opseg merenja temperature je od -40°C do 130°C, sa specijalnim zaptivnim membranama do 400°C.
 • Mogućnost izbora klase tačnosti merenja u opsegu od 0,025…0,5% celokupnog mernog opsega.
 • Svi uređaji imaju međunarodno priznate sertifikate i odobrenja..

Merenje protoka tečnosti, gasa, pare (fluida)

Voda, prirodni gas, para, mineralno ulje, hemikalije su neke od tečnosti koje se moraju meriti iz dana u dan.

Dosledan kvalitet proizvoda

Dosledan kvalitet proizvoda, bezbednost, optimizacija procesa i zaštita životne sredine su samo neki od razloga zašto merenje industrijskog protoka postaje sve važnije. Voda, prirodni gas, para, mineralno ulje, hemikalije su neke od tečnosti koje se moraju meriti iz dana u dan. Ne postoji jedinstvena, sveobuhvatna tehnologija pogodna za sve primene, zato nudimo izbor merača protoka koji najbolje odgovara vašim potrebama procesa iz naše sveobuhvatne ponude proizvoda..

Različiti principi merenja i industrija

Možete birati između različitih principa merenja – elektromagnetno merenje zapreminskog protoka, maseni protok po Koriolisovom ili termičkom principu, merenje zapreminskog protoka na vorteks ili ultrazvučnom principu. Primena u svim oblastima od procesne i hemijske industrije, prehrambene i farmaceutske gde su higijenski uslovi od najvišeg značaja, do energetike i naftne industrije koje zahtevaju robustne i pouzdane uređaje, koji su u stanju da izdrže ekstremne uslove.

Prilagodljivi proizvodi vašim procesima 

Od sposobnosti merenja jedne merne tačke za komunikaciju do kompletnog rešenja za sisteme upravljanja višeg nivoa: uvek se možete osloniti na činjenicu da prilagođavamo naše proizvode vašim zahtevima procesa.

Najsavremeniji fieldbus sistemi

Zajedno sa automatizovanom kontrolom procesa i najsavremenijim komunikacionim interfejsima (fieldbus sistemi), merenje protoka je napredovalo u sve više novih oblasti primene poslednjih godina.

Merenje temperature

Termometri i transmiteri za procesnu industriju

Portfolio proizvoda

Endress+Hauser nudi kompletan asortiman kompaktnih termometara, modularnih termometara, zaštitnih čaura i kućišta, termoparova, termootporne i naponske transmitere, predajnike i pribore za sve vrste procesnih industrija kao što su nafta i gas, hemijska industrija, industrije hrane i pića, i energetska industrija.

Temperaturski senzori

Veliki izbor senzora, zaštitnih čaura i kućišta obezbeđuju visoku funkcionalnost, čak i u teškim uslovima rada, npr. eksplozivno-ugoženim sredinama, elektranama, naftnoj industriji, itd.
Pored širokog spektra standardnih temperaturnih senzora, u ponudi su i rešenja izrađena po specifičnom zahtevu kupca, praćena svom tehničkom dokumetnacijom i sertifikatima.

Transmiteri

 • Merni ulazi za otporne termometre i termoparove, termootporne i naponske transmitere.
 • Standardizovani 4…20m A izlaz i HART, PROFIBUS i FOUNDATION FIELDBUS interfejsi omogućavaju jednostavnu i ekonomičnu integraciju u sisteme automatskog upravljanja.
 • Maksimalna pouzdanost i bebednost uz usaglašenost sa svim internacionalnim normama i regulativama , kao što su ATEX, SIL, NAMUR NE21, NE 43, NE 89.
 • Montaža na DIN-šinu, u kućište termometra, u polju.

RTD otporni termometri

 • Merenje temperature u industrijskim aplikacijama, jednostavan i precizan način za automatizaciju procesa.
 • Matematička zavisnost temperatura/otpor.
 • Velika izolaciona otpornost između priključaka senzora i obloge mernog uloška zagarantovana visokim tehnološkim performansama proizvodnog postupka.

Sistemske komponente

Pregled proizvoda sistemskih proizvoda i menadžera podataka

Lideri na tržištu

Danas zahtevi merne tehnologije daleko prevazilaze puko beleženje mernih vrednosti. Tako merni uređaji treba da budu napajani strujom i zaštićeni od prenapona, merna vrednost treba da se vizualizuje ili obradi, granične vrednosti moraju da se prate, kao i da se podaci arhiviraju. Ove zadatke pokrivaju sistemski proizvodi i menadžeri podataka kompanije Endress+Hauser.

Benefiti

 • Jednostavna instalacija i jednostavno podešavanje i rukovanje
 • Informacije o postrojenjima u realnom vremenu na licu mesta
 • Povećana dostupnost postrojenja zahvaljujući proaktivnoj dijagnostici i zaštiti mernih uređaja
 • Fleksibilnost u primeni zasnovana na različitim verzijama kućišta, svim važnim komunikacionim protokolima i odobrenjima širom sveta
 • Kompletan portfolio oko tačke merenja od jednog dobavljača

Displeji i ekrani

Multifunkcionalni displeji sa univerzalnim ulazima, analognim i relejnim izlazima, HART, PROFIBUS i FF interfejsom, kontrolnim funkcijama, funkcijom linearizacije, napajanjem transmitera, nadzorom mernog mesta;

Napojne jedinice

 • Napajanje dvožičnih transmitera u strujnoj petlji
 • Pouzdano galvansko razdvajanje 0/4..20mA strujnih petlji
 • Ex barijere
 • Internacionalni sertifikati

Sistemi za merenje rezervoara

Sistemi za merenje rezervoara će povećati vašu bezbednosti i efikasnost u vašoj farmi rezervoara 

Sistem za praćenje inventara

Najnovija generacija uređaja za merenje rezervoara i sistema za praćenje inventara zasnovan na vebu daju vam pristup vašoj farmi rezervoara bilo gde, bilo kada, čak i sa vašeg pametnog telefona.

Nadzor transfera rezervoara

Za praćenje rasutih tečnosti u rezervoarima i terminalima, Endress+Hauser nudi čitav niz rešenja za nadzor transfera rezervoara.

Industrija nafte i gasa

Obezbedite transparentno, tačno i bezbedno merenje inventara rezervoara. Precizno merenje i kontrola rasutih tečnosti tokom transfera i skladištenja su od vitalnog značaja za naftne i gasne kompanije. Menadžeri postrojenja moraju da obezbede transparentnost i štite osoblje u svakom trenutku, dok ispunjavaju ciljeve učinka za lanac snabdevanja, korišćenje rezervoara i protok, i minimiziraju neobračunate gubitke i operativne troškove. Širok portfelj Endress+Hauser merača rezervoara i njihove 65-godišnjeg iskustva u ovoj oblasti omogućavaju bezbedne, efikasne operacije sa minimalnom neizvesnošću.

Hemijska industrija

Sprovođenje složenih procesa u velikom obimu, koji često uključuju transfer, skladištenje i distribuciju tečnosti, predstavlja ključni izazov hemijske industrije. Precizno merenje i kontrola su od vitalnog značaja za optimalnu efikasnost i transparentnost. Sa intenzivnom konkurencijom, maksimalno vreme rada je od suštinskog značaja, kao i bezbednost osoblja. Vodeći provajder automatizacije procesa, Endress+Hauser nudi rešenja za merenje rezervoara hemijske industrije za povećanje performansi i bezbednosti uz smanjenje neplaniranih isključenja i neobračunatih gubitaka.

Endress Hauser Servis

MERIS obezbeđuje servisiranje opreme i uređaja svih zastupanih programa za teritoriju Srbije, Crne Gore, Makedonije i Republike Srpske.

Endress+Hauser novosti

Nova ICEAS fabrika za prečišćavanje otpadnih voda radi u Srbiji

децембар 13th, 2022|

Novo ICEAS postrojenje za preradu i prečišćavanje otpadnih voda u Bačkoj Topoli, drugo u Srbiji, zvanično je pušteno u rad 30. decembra 2021.godine. Meris je uspešno isporučio i pustio u rad kompletnu ICEAS tehnologiju (difuzore za aeraciju, mikser, pumpu za mulj, dekanter, senzor rastvorenog kiseonika senzor za zamućenost, merač nivoa, orman sa reprogramiranim PLC-om, HMI, softver) i u ostalim delovima postrojenja su isporučene pumpe i mešalice – Flygt (pumpna stanica, septička jama, bazen za egalizaciju).

Meris učestvovao na Nedelji Voda na EXPO 2020 u Dubaiu

октобар 22nd, 2022|

Meris je predstavio svoj portfolio i objedinjenu ponudu za industrijsku automatizaciju, pijaće i otpadne vode, regulaciju i automatsko vođenje tehnoloških procesa svojih principala: Endress Hauser-a, Flygt-a Xylem brand-a i AVK group brenda.

Meris na Sajmu Voda 2021 predstavio rešenja za tretman otpadnih i pitkih voda svojih brendova

март 19th, 2022|

Firma MERIS predstavila je na ovogodišnjem Sajmu voda nove proizvode iz programa svojih principala: Endress Hauser-a, Flygt-a Xylem brand-a, i BioKube-a, kao i inovativna rešenja za tretmane pitkih i otpadnih voda.

ŽELITE VIŠE INFORMACIJA? KONTAKTIRAJTE NAS.

Go to Top