ICEAS postrojenje za preradu i prečišćavanje otpadnih voda u Bačkoj Topoli
ICEAS postrojenje za preradu i prečišćavanje otpadnih voda u Bačkoj Topoli bazen - Meris doo

Novo ICEAS postrojenje za preradu i prečišćavanje otpadnih voda u Bačkoj Topoli, drugo u Srbiji, zvanično je pušteno u rad 30. decembra 2021.godine. Postrojenje ima četiri basena kapaciteta 5000 p.e./ekvivalenata, svaki u ukupnom iznosu od 20.000 p.e./ekvivalenata. Od početka rada na ovom projektu, firma Meris je imala punu podršku Xylem tima. 

Logistika je takođe uradila izuzetan posao usred pandemije kovida. Meris je uspešno isporučio i pustio u rad kompletnu ICEAS tehnologiju (difuzore za aeraciju, mikser, pumpu za mulj, dekanter, senzor rastvorenog kiseonika senzor za zamućenost, merač nivoa, orman sa reprogramiranim PLC-om, HMI, softver) i u ostalim delovima postrojenja su isporučene pumpe i mešalice – Flygt (pumpna stanica, septička jama, bazen za egalizaciju).

Na samom kraju projekta, tim MERIS-a je imao težak zadatak da pusti postrojenje u rad u zimskim uslovima. Zahvaljujući donošenju aktivnog mulja sa drugog postrojenja, uspostavljen je biološki proces u ICEAS-u bazenu za samo mesec dana, u zimskim uslovima. Prvi rezultati prečišćene vode su bili odlični.
U okviru ovog projekta gde je isporučeno kompletno tehnološka rešenja Meris-a, ugrađeni su i proizvodi ostalih brendova koje Meris prodaje: Merna oprema u polju – Endress Hauser, doziranje natrijum hipohlorita – Jesco.

Prednosti ICEAS postrojenja za preradu i prečišćavanje otpadnih voda

 • Smanjeni Kapitalni troškovi
  • Manja površina bazena
  • Zajednički kompresori
 • Smanjeni troškovi eksploatacije
  • Visoko efikasna aeracija
  • Potrebno je manje pumpi
 • Jednostavan za upravljanje
  • Jednostavna kontrola procesa
  • Jednostavan za održavanje
  • Modularni – lako se proširuje (20 m³/d -> ½ miliona m³/d)
 • Pouzdan proces
  • Kvalitetni parametri prečišćenih otpadnih voda (10 BOD/ 10 SS/ 1 NH4 / 1 P/ 10 TN)
  • Promene u dotoku otpadne vode manje utiču na sistem (6:1)
  • Specijalna konstrukcija dekantera
  • Proveren, 900+ postrojenja u celom svetu