Control body for verification and stamping of flow meters

Authorized body accredited by the ATS for the first control, emergency control and regular control of magnetically inductive gauges of past fluid volume

Authorized Body

MERIS d.o.o. je od januara 2015. godine akreditovan od strane ATS po ISO/IEC 17020:2012 za prvo kontrolisanje, vanredno kontrolisanje i redovno kontrolisanje magnetno induktivnih merila protekle zapremine tečnosti sa posrednim načinom merenja opsega protoka tečnosti od 3,6 m3/h do 36 m3/h, nazivnih prečnika do DN80. Ovom akreditacijom MERIS je postao Kontrolno telo (KT).

Kontrolno telo

Akreditacija/Ovlašćeno telo

Na osnovu akreditacije od strane ATS Ministarstvo privrede Republike Srbije je izdalo rešenje da KT MERIS može da vrši overavanje i žigosanje merila protoka, pa je tako dobijen i status Ovlašćenog tela.

Praksa

U praksi, korisnik kome je potrebno overavanje merila podnosi zahtev Kontrolnom telu MERIS, a kontrolori izlaze na teren i kod korisnika vrše overavanje.

Oprema

Kontrolno telo MERIS poseduje mobilni etalon klase tačnosti 0,1, a to znači da kontrolori KT MERIS dolaze kod korisnika i na terenu vrše kontrolisanje i overavanje. Kontrolisanje se obavlja tako što se mobilni etalon priključi odgovarajućim priključcima na cevovod na kome je i merilo koje se kontroliše, čime se obezbeđuje da ista zapremina vode protekne kroz etalon i kontrolisano merilo protoka. Impulsni izlazi etalona i kontrolisanog merila (0,1 l/imp) se dovode na eksterne brojače impulsa koji prikazuju proteklu zapreminu tečnosti, a njihovim upoređenjem se izračunava greška merenja.

Unapređenje

Uspostavljanjem Kontrolnog Tela MERIS je proširio portfolio svojih usluga. Klijenti MERIS-a dobijaju brzu i pouzdanu uslugu kojom se olakšavaju procesi rada kod kupaca.

MAKE INQUIRE TO OUR EXPERTS