Podsticaj za radoznale: svake godine, Endress + Hauser grupa odaje priznanje svojim inovatorima

Prošle godine Endress + Hauser je predao zahteve za više patenata nego ikada pre. Posao u porodičnom vlasništvu pokazuje kako da se bude uspešan zahvaljujući inovativnim proizvodima.

Endress + Hauser, firma specijalizovana za Automatizaciju i merne instrumente, zapošljava preko 700 ljudi u istraživanju i razvoju. Oni obezbeđuju kupcima širom sveta da im procesi budu sigurniji, efikasniji i ekološki prihvatljivi.

Odeljenje za patente Endress + Hauser grupe ne može da se žali na nedostatak posla: nikada ranije istraživači i programeri Endress + Hauser grupe nisu podneli zahteve za ovoliko patenata kao prošle godine. U 2014. godini je ukupno 337 podnesaka došlo od timova iz različitih lokacija, od kojih je 259 proučeno i podneto kao zahtev za patent od strane Endress + Hauser. Broj aktivnih prava industrijske svojine je sada preko 6,000 – što je još jedan pokazatelj snage za inovacije na globalnom nivou grupe preduzeća.

Patenti se uglavnom odnose na merenje protoka, nivoa i analitička merenja, oblasti u kojima je ovo porodično preduzeće proizvelo najviše novih tehničkih proizvoda. „Inovativni proizvodi koji daju klijentima dodatu vrednost su naša najveća snaga, naročito u vreme ekonomske nesigurnosti”, kaže Majkl Ziesemer, zamenik izvršnog direktora Endress + Hauser Group. „Izum nije izum pre nego što je uspešan na tržištu.” Samo oko 30 procenata svih patenata dostiže nivo ekonomskog značaja – često posle mnogo godina. Ali, oni su od ključne važnosti za rast grupe preduzeća. “Zaštita dostignuća u najranijoj mogućoj tački je naše životno osiguranje”, kaže Majkl Ziesemer.

Sastanak inovatora
Jedan od 16-oro ljudi koji rade za Endress + Hauser grupu, je na jedan ili drugi način zaposlen u istraživanju i razvoju i radi svaki dan da pronađe rešenja za probleme – nove i stare – u merenju i automatizaciji. Značajnu ulogu u procesu inovacija koje Endress + Hauser sprovodi, igra i ono što se naziva “parlament kupaca”: stručnjaci kompanije se sastaju sa kupcima iz različitih industrijskih sektora da saznaju njihove potrebe i zahteve. “Učenje od kupca – to je uvek bio važan princip koga se Endress + Hauser držao”, kaže Majkl Ziesemer.

Naša korporativna kultura koja neguje i promoviše istraživački duh, takođe uključuje nagrađivanje i odavanje priznaja našim pronalazačima i inovatorima, organizovanjem godišnjih sastanaka tima za razvoj (ove godine sastanak je održan u Muttenz-u, Švajcarska). Svih 344 osobe, koje su učestvovale u prijavljivanju patenata u 2014. god., su bili pozvane. Vredne nagrade i priznanja se daju za posebno ekonomski značajne patenate.