Nema problema sa Liquiline kontrolom!
Tehnološko rešenje za maksimalnu pouzdanost procesa u vašim postrojenjima za prečišćavanje otpadnih voda, koje “predviđa”.

Liquiline koristi inteligentne algoritme za kontrolu duvaljki u biološkoj fazi pouzdano, efikasno i sada, zahvaljujući potpuno novoj funkciji, može da predvidi! Sistem koristi više puta izmerene vrednosti i brzinu protoka da bi izračunao (i predvideo) količinu kiseonika potrebnu da se u aerobnoj zoni potpuno razlože štetne materije i nutririenti. Zatim kontroliše duvaljke u skladu s tim, da bi se postigao željeni nivo kiseonika.


Uvek spremno

Sa Liquiline kontrolom, vaše postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda je uvek spremno za maksimalno opterećenje i stoga ste zaštićeni od situacija u kojima duvaljke nisu više u mogućnosti da nadoknade utrošak kiseonika.

Prednosti

  • Pouzdane izlazne vrednosti čak i sa maksimalnim opterećenjem.
  • Efikasna razgradnja štetnih materija i nutritienata u svakom trenutku.
  • Predvidljivi sistem kontrole štiti vašu biološku fazu od preopterećenja.
  • Efikasna kontrola vaših duvaljki sprečava energetski zahtevne faze
  • Jednostavna integracija i rukovanje sistemom