MERIS nudi svojim kupcima nove usluge na našem tržištu – kompletan servis prema svetskim standardima!

Potpisivanje ugovora sa svojim principalom, kompanijom Endress+Hauser, MERIS je postao Autorizovani Servis Provajder (ASP) od novembra 2015. To praktično znači da su MERIS i njegovi serviseri dobili ID “pasoš” kojim se potvrđuje da su servisne aktivnosti MERIS-a u potpunosti usklađene sa servisnim procedurama EH, tj. da MERIS poseduje svu potrebnu opremu za servis, a servisne aktivnosti rade sertifikovani serviseri.