Postizanje sigurnog i pouzdanog merenja čak i u zahtevnim uslovima, instaliranjem Levelflex–a FMP.

Destilacioni rezervoari u hemijskim procesima mogu imati prepreke koje treba da se reše. Kontrolisanje nivoa sa izazovima kao što su niska dielektrična konstanta i visoka temperatura su neki sa kojima se treba suočiti. Ovo zahteva sofisticiranu tehniku kao i vrlo precizne instrumente. Možemo vam pomoći detektovanjem nivoa amonijaka u separatoru, u svakom trenutku, sa našim Levelflex-om FMP54.

Prednosti

  • Povećana efikasnost uz visoku dostupnost, zahvaljujući preciznim merenjem nivoa u najzahtevnijim uslovima procesa
  • Povećana bezbednost za vaše radno osoblje sa stepenom zaštite do SIL3 nivoa, koji osigurava stalni monitoring podsistema
  • Bezbedan proces, zahvaljujući dijagnostici sa HART protokolom
  • Vremenska efikasnost tokom operacija zahvaljujući HistoROM konceptu upravljanja podacima za brzu i jednostavnu dijagnostiku