Najveća tačnost i bezbednost u procesima merenja pritiska i diferencijalnog pritiska sa membranskim zaptivačima.

U procesima sa veoma visokim ili niskim temperaturama, agresivnim sredstvima ili jakim vibracijama, membrana nudi optimalne rezultate merenja. Za još preciznije merenje u takvim slučajevima, a i da bi se povećala bezbednost procesa, Endress + Hauser je razvio TempC Membranu na osnovu potpuno nove tehnologije. Patentiranana temperaturna kompenzacija pomoću TempC Membrane garantuje najveću preciznost i povećanu bezbednost u procesu.

Prednosti

  • Dejstvo veoma niske temperature minimizira uticaj promenljivosti temperature i procesa i okoline, čime se garantuju tačna i stabilna merenja. Temperaturni efekti na signal se svode na minimum.
  • TempC Membrana se može koristiti u temperaturnom opsegu od -40°C do 250°C. Ovo garantuje najviši stepen bezbednosti procesa u rezervoaru i cevima koje su očišćene ili sterilisane (CIP / SIP) na visokim temperaturama, čak i za veoma dugačke cikluse.
  • Zahvaljujući TempC Membrani, u procesima gde su manje procesne veze i dalje imamo tačna merenja.. Nova membrana omogućava precizniju detekciju od konvencionalnih membrana većih prečnika.
  • Brzo obnavljanje membrane posle temperaturnih šokova skraćuje vremenski zastoj u seriji aplikacija i na taj način znatno povećava efikasnost proizvodnih pogona.

Sledeći proizvodi su dostupni sa TempC Membrane: PMP55, PMP75 i FMD78.