U radnoj jedinici “Vodovod i kanalizacija” u okviru JKP “Standard” Vrbas, pušteno je u rad sedam pumpi najnovijeg tipa za fekalne crpne stanice, švedskog proizvođača Flygt specijalne namene za teže radne uslove, odnosno, kanalizaciju prljave vode.

Praćenjem tehničkih i tehnoloških inovacija, u skladu sa zahtevima energetske efikasnosti, došlo je do ovog ulaganja. Njihovim korišćenjem dolazimo do ušteda koje se vraćaju. Za mesec dana, koliko koristimo pumpe, nije bilo intervencija, što je ranije bio čest slučaj“ – kaže Miroslav Fejsa, rukovodilac „Vodovoda i kanalizacije“.

Reč je o najkvalitetnijim pumpama u svetu, koje su u našoj zemlji do sada ugradili Beograd, Novi Sad, Niš i veći gradovi, a Vrbas je jedan od manjih gradova koji je počeo da primenjuje tehnologiju Flygt-a. Pumpe koje su postavljene u Vrbasu su energetski efikasne, odnosno, obezbeđuju veliku uštedu. Veoma su isplative jer im je rok trajanja povećan.