Tokom posete koju je organizovala firma MERIS 22. marta ove godine više od trideset projektanata iz Srbije imalo je priliku da obiđe postrojenje za tretman otpadnih voda koje radi po ICEAS tehnologiji u gradu Mako, blizu Segedina (Mađarska).

Poseta postrojenju organizovana je u saradnji sa firmom Sanitaire, koja radi u sastavu grupe Xylem. Gosti, potencijalni korisnici ovog sistema, obišli su tokom posete postrojenje i upoznali se sa njegovim performansama. Gospodin Magnus Halberg (Flygt) održao je prezentaciju s temom ICEAS tehnologije. Glavni tehnolog postrojenja koje je posećeno, gospodin Tamas Golde, izložio je svoje desetogodišnje iskustvo sa radom ovog postrojenja, s osvrtom na regulative EU za tretmane otpadnih voda. Cilj posete bilo je bliže upoznavanje sa ICEAS tehnologijom koja je sve više u primeni. Upotrebom ICEAS tehnologije se u eksploataciji postižu uštede u utrošku električne energije između 5-10%, a tokom gradnje objekata štedi se i na građevinskom zemljištu i troškovima izgradnje, jer se koriste manje površine u odnosu na druge tehnologije.